TUNTUUKO MONIMUTKAISELTA?

ASUNNON OSTAJAN SANAKIRJA

Kyllä, joskus asunnon ostoon liittyvät termit ovat vaikeita. Ne on kuitenkin tärkeää ymmärtää, joten kokosimme pienen sanakirjan avuksesi. Voit myös aina kysyä apua asiakasvastaavaltamme.

ALUSTAVA NIMIVARAUS

Voit tehdä sinua kiinnostavasta asunnosta nimivarauksen, joka on voimassa noin viikon. Sen jälkeen asunnosta voidaan tehdä varaussopimus tai sopia kaupasta. Alustava varaus ei ole sitova eikä siitä makseta varausmaksua.

ASUNTOKAUPPALAKI

Asunto-osakkeiden kaupasta säädetään asuntokauppalaissa. Asuntokauppalaki on kuluttajaa suojaava laki, joka määrittää kuluttajan vähimmäisoikeudet asunnon kaupassa. Asuntokauppalaki käsittää muun muassa määräykset asuntokaupan tekemisestä ja osakkeen ostajan suojaamisesta rakennusvaiheessa.

ENNAKKOMARKKINOINTI

Ennakkomarkkinoinnin tarkoituksena on selvittää kohteen kiinnostavuus. Sen perusteella päätetään, ryhdytäänkö kohdetta rakentamaan. Kohteen ollessa ennakkomarkkinoinnissa on kohteesta ja asunnoista olemassa alustavat tiedot sekä hinnat. Ennakkomarkkinoinnin aikana voit tehdä sinua kiinnostavasta asunnosta varaussopimuksen.

HOITOVASTIKE

Raha, jolla katetaan kiinteistön ja rakennuksen käytöstä ja kunnossapidosta aiheutuvia kuluja.

MUUTTOTARKASTUS

Ennen muuttopäivää asunnoissa järjestettävä tarkastus, jonne jokainen osakkeenostaja kutsutaan. Muuttotarkastuksessa ostajalla on mahdollisuus tarkastaa oma asunto. Muuttotarkastuksessa mahdollisesti havaitut virheet kirjataan ylös ja ne korjataan ennen muuttoa. Asuntokauppalain mukaan myyjä saa kuitenkin siirtää pienten, asumista haittaamattomien virheiden korjauksen vuositarkastuksen yhteyteen, joten virheiden korjaamisesta voidaan sopia myös tapauskohtaisesti.

MYYNTIHINTA

BoKlok-kohteissa myyntihinta on 30 tai 40 % asunnon velattomasta hinnasta.

PÄÄOMAVASTIKE

Pääomavastikkeella katetaan ostettavien asunto-osakkeiden osalle tuleva osuus yhtiön lainoista. Jos yhtiölle on neuvoteltu lyhennysvapaita vuosia, on mahdollista maksaa lyhennysvapaan aikana pääomavastikkeena vain yhtiölainan korkokulut.

RS-JÄRJESTELMÄ

Ennen asuntokauppalain voimaan tuloa pankkien sopimuspohjaisesti noudattama järjestelmä, jonka tavoitteena oli suojata uuden asunnon ostajan oikeudellista ja taloudellista asemaa kohteen rakentamisaikana. Nykyisin nämä periaatteet on kirjoitettu asuntokauppalain 2 lukuun.

RS-KOHDE

Kohteet, joissa rakentamisvaiheessa myytävien asuntojen ostajien taloudelliset ja oikeudelliset edut suojataan asuntokauppalain 2 luvussa säädetyllä tavalla. Nämä suojamääräykset käsittävät muun muassa sen, että asuntokauppa on tehtävä kirjallisesti, myyjän on asetettava kohteen turva-asiakirjat säilytettäväksi pankkiin, myyjän on asetettava yhtiön ja osakkeenostajien hyväksi rakentamisaikana rakentamisaikainen vakuus ja suorituskyvyttömyysvakuus ja että ostajilla on oikeus valita omiksi edustajikseen rakennustyön tarkkailija ja tilintarkastaja.

TULOSSA OLEVA KOHDE

Suunnitteilla oleva kohde, joka ei ole vielä ennakkomarkkinoinnissa tai myynnissä. Kohteesta ei tässä vaiheessa ole asuntojen hintoja ja lopullisia suunnitelmia. Tulossa olevaan kohteeseen voi kuitenkin ilmoittautua ennakkokiinnostuneeksi. Toimitamme lisätietoja kohteesta ensimmäisenä ennakkokiinnostuneeksi ilmoittautuneille heti ennakkomarkkinoinnin alkaessa.

TURVA-ASIAKIRJAT

Asunto-osakeyhtiötä ja sen rakentamisvaihetta koskevat asiakirjat, jotka on toimitettava säilytettäväksi pankkiin kohteen rakentamisajaksi. Kohteen turva-asiakirjat käsittävät muun muassa rakentamisaikaisia vakuuksia koskevat todistukset taloussuunnitelman, kiinteistön tiedot, rakennusluvan ja rakennuslupapiirustukset, rakennustapaselostuksen ja urakkasopimuksen.

VARAINSIIRTOVERO

Asunto-osakkeen kaupasta maksettavan varainsiirtoveron maksaa ostaja. Varainsiirtovero on 2 % asunnon velattomasta hinnasta. Vero on maksettava kahden kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä. Omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan. Ostajan on annettava asunto-osakeyhtiölle selvitys maksetusta verosta, jonka jälkeen ostaja merkitään asunto-osakeyhtiön osakasluetteloon.

Ensiasunnon ostajan ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa, jos kaikki alla olevista edellytyksistä täyttyvät. Ensiasunnon ostajan täytyy kuitenkin tehdä varainsiirtoveroilmoitus.

  • Omistat asunnosta vähintään puolet.
  • Olet täyttänyt 18, mutta et vielä 40 vuotta ennen kauppakirjan allekirjoittamista.
  • Asunto tulee omaan käyttöösi ja muutat siihen kuuden kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta.
  • Et ole aikaisemmin omistanut vähintään 50 % asunnosta tai asuinrakennuksesta.

VELATON HINTA

Hinta, johon on myyntihinnan lisäksi sisällytetty asunnon osuus taloyhtiön lainasta.

YHTIÖLAINA

Koko taloyhtiön ottama laina, joka jaetaan huoneistojen kesken osakemäärän mukaan. Yhtiölaina on maksettavissa kokonaan tai osittain pois kohteen valmistuessa. Mikäli yhtiölainaa ei makseta kokonaan pois kohteen valmistuessa, se suoritetaan pääomavastikkeena asunto-osakeyhtiölle kuukausittain.


Ota yhteyttä!

Kerromme mielellämme lisää uusista BoKlok-kodeista ja autamme asuntoasioissa. 

Asiakasvastaava Merja Långvik

Puh. 0800 915 100, e-mail: asiakaspalvelu@boklok.fi