Innovatiivista rakentamista

BoKlok ei ole rakennusyhtiö – ei perinteisessä mielessä. Pidämme itseämme enemmän tuote- ja palveluyrityksenä, jonka toiminta perustuu huolelliseen tutkimukseen siitä, miten ihmiset haluavat asua ja mihin heillä on varaa. Luomme ihmisille yhteisöitä.

Demokraattista suunnittelua  

Kun suunnittelemme uusia koteja ja kohteita, käytämme menetelmää, jota kutsutaan demokraattiseksi suunnitteluksi. Se perustuu viiteen ulottuvuuteen: kohtuuhintaisuuteen, kestävyyteen, toiminnallisuuteen, muotoon ja laatuun. Demokraattinen suunnittelu on tuotekehityksemme ydin ja auttaa meitä panemaan asiat tärkeysjärjestykseen sekä tekemään jatkuvasti parannuksia ja tarvittaessa kompromisseja, jotta kaikki olisi mahdollisimman hyvin.

Moduuleista kodeiksi

Kun BoKlok perustettiin, arvioimme monia rakennusmenetelmiä. Lopulta valitsimme niin sanotun volyymimoduuliin, jossa eri osat kootaan valmiiksi moduuleiksi tehtaalla. Moduulirakentamisella on monia etuja: sen avulla voimme pienentää kustannuksia, ylläpitää tasaista ja korkeaa laatua sekä vähentää ympäristöön ja ilmastoon kohdistuvia vaikutuksia.

Kotimme koostuvat useista moduuleista, jotka kootaan kerros- tai luhtitaloiksi. Kaksio koostuu kahdesta moduulista, kolmio kolmesta ja niin edelleen. Tuotannosta peräisin olevat jätteet menevät IKEA-tehtaille ja niistä valmistetaan uusia huonekaluja.

Standardointia ja mukauttamista

Olemme vakuuttuneita siitä, että standardointi ja mukauttaminen on mahdollista yhdistää. Standardointi tarkoittaa, että voimme pienentää kustannuksia ja rakentaa kohtuuhintaisia ja laadukkaita koteja. Samanaikaisesti tarvitaan kuitenkin myös mukauttamista, jotta talomme sopivat ympäristöön, johon ne rakennetaan. Oikean tasapainon saavuttamiseksi olemme työskennelleet yhdessä arkkitehtikumppaniemme kanssa löytääksemme kerros- ja luhtitaloihimme esimerkiksi erilaisia kattovaihtoehtoja, parvekemalleja ja värejä.