Toteutamme yhteiskuntavastuuta edistämällä yhteisöllistä asumista

Asuinalueiden suunnittelulla on merkittävä vaikutus asukkaiden elämään. Asuinympäristö vaikuttaa monin tavoin asukkaiden terveyteen, turvallisuuteen ja sosiaalisten kontaktien muodostumiseen. Haluamme antaa yhä useammalle mahdollisuuden asua kestävässä elinympäristössä.

Rakennamme kestäviä elinympäristöjä

Kestävän elinympäristön suunnittelu alkaa alueen ja kyseisen kunnan tarpeiden kartoittamisella. Asuinalueiden suunnittelussa merkittävä rooli on konseptilla, jota kutsumme nimellä ”vihreä sydän”. Konseptissa keskeistä on asukkaiden toiminta ja ajanvietto omalla pihalla, omalla asuinalueella ja koko kaupungissa. Rakennushankkeemme suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä kunnan ja paikallisen yhteisön kanssa.

Ulkotilojen suunnittelua ohjaavat kolme avainperiaatetta: ekologisuus, turvallisuus ja yhteisöllisyys. Tavoitteenamme on luoda käytännöllisiä ja ympäristöystävällisiä ulkotiloja, joissa selkeät rajaukset luovat turvallisuutta ja joissa asukkailla on mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen. Haluamme luoda turvallisia asuinympäristöjä, jotka edistävät monimuotoisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Yhteiskuntavastuu on toimintamme perusta

Yhteiskuntavastuu on keskeinen osa kaikkea toimintaamme, niinpä BoKlok-asumiskonseptin ydinajatuksena on rakentaa koteja, joihin pienempituloisellakin on varaa. Yhteiskuntavastuu tarkoittaa kuitenkin paljon muutakin kuin kohtuullisia asumiskustannuksia; meille se tarkoittaa mahdollisuutta edistää hankkeillamme ja rakentamillamme asuinalueilla sosiaalisesti kestävää kehitystä. Tähän liittyy myös tasa-arvoiseen kohteluun perustuva asuntojen myyntiprosessimme.

Yhteiskuntavastuulliset projekti-investoinnit

Yhteiskuntavastuulliset investoinnit perustuvat aina paikallisten olosuhteiden arviointiin. Ruotsissa olemme useissa hankkeissa yhteistyössä kunnan ja muiden sidosryhmien kanssa kehittäneet yhteisen toimintaohjelman ja toimintasuunnitelman, joissa määritämme tärkeimmät sosiaalista kestävyyttä lisäävät toimet.

Yhteiskuntavastuullisten investointien ansiosta voimme luoda arvoa rakentamillamme asuinalueilla esimerkiksi tarjoamalla harjoittelupaikkoja, tekemällä monipuolista yhteistyötä paikallisten yhdistysten tai koulujen kanssa ja osallistumalla vuoropuheluun alueen toimijoiden kanssa tai turvallisuuskävelyihin asukkaiden kanssa.

tyttö pitelee vaahteranlehteä kasvojensa edessä
Helsingin Huhtapihan työmaan aitaa

Suomessa vierailemme työmaiden lähistöllä olevissa kouluissa ja päiväkodeissa esittelemässä lapsille työmaata ja kertomassa esimerkiksi siitä, miten isojen työkoneiden ja autojen kuljettajat eivät välttämättä helposti huomaa jalankulkijoita.

 

"Monen lapsen koulureitti kulkee Helsingin Huhtapihan työmaan ohi, joten on hienoa, että BoKlok-tiimi halusi tulla kertomaan lapsille työmaasta ja turvallisesta liikkumisesta sen läheisyydessä."

Lasse Latomäki, rehtori, Malmin peruskoulu