BoKlok bygger miljömässigt

Ihmisten ja maapallon hyväksi

YK:N MAAILMANLAAJUISET KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET

YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa nousevat esille maailmanlaajuiset kestävän kehityksen haasteet ja toimenpiteet. Tavoitteet esiteltiin vuonna 2015, ja ne muodostavat innostavat puitteet yhteiskunnallisille toimintavoille. Nämä tavoitteet ohjaavat meitä, kun kehitämme omaa toimintaamme, asetamme tavoitteitamme ja työskentelemme yhteistyökumppaneidemme kanssa.

SEITSEMÄN PÄÄTAVOITETTA

Jokainen kestävän kehityksen tavoite tukee toimintaamme – luonnollisesti kaikki 17 maailmanlaajuista tavoitetta ovat meille tärkeitä! BoKlokissa olemme päättäneet, että syvennymme erityisesti seitsemään tavoitteeseen, jotka voimme toteuttaa parhaiten.

Yhteiset maailmanlaajuiset tavoitteet tukevat toimintaamme luodessamme lisäarvoa ja etsiessämme vastuullisia ratkaisuja kaikilla toiminta-alueillamme.

Terveys ja hyvinvointi

Meillä on mahdollisuus vaikuttaa ihmisten arkeen edistämällä turvallisuuden sekä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja lisäämällä yleistä hyvinvointia.

Sukupuolten tasa-arvo

Haluamme huomioida tyttöjen ja naisten elinolosuhteet, erityisesti silloin, kun suunnittelemme kotejamme.

Eriarvoisuuden vähentäminen

Hintapolitiikkamme ansiosta voimme madaltaa kynnystä oman asunnon hankkimiseen, ja näin vaikutamme omalta osaltamme yhteiskunnan eriarvoisuuden vähentämiseen.

Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Toteutamme vastuullista asumista ja elinympäristöjä. Painopisteemme ovat ympäristöarvot, turvallisuus sekä yhteisöllisyys. 

Vastuullista kuluttamista

BoKlok-konsepti pohjautuu hyvin suunniteltuun ja vakioituun tuotteeseen, jossa yhteisöllisyys ja jakamisen kulttuuri ovat arkipäivää. 

Ilmastotekoja

Rakentamalla puusta luomme edellytykset ympäristötehokkaaseen elämään – näin voimme saavuttaa tavoitteemme olla hiilineutraaleja vuonna 2035!

Yhteistyö ja kumppanuus

Liiketoimintatapamme perustuu vuoropuheluun, jonka avulla edistämme sekä omaa liiketoimintaamme että hyötyjä asiakkaillemme ja yhteiskunnalle.