SEITSEMÄN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITETTA

Toimintamme tukee jokaista kestävän kehityksen tavoitetta – luonnollisesti kaikki 17 maailmanlaajuista tavoitetta ovat meille tärkeitä! BoKlokissa olemme päättäneet syventyä seitsemään tavoitteeseen, jotka voimme toteuttaa parhaiten. 

Tavoite 3

Terveys ja hyvinvointi

Haluamme toteuttaa asuinalueita, joissa asukkaiden on helppo ja mukava kohdata toisiaan. Olemmekin laatineet ohjeet, joilla varmistamme, että luomme vastuullisesti toteutettuja elinympäristöjä, joissa turvallisuus ja yhteisöllisyys ovat keskeisessä roolissa. Haluamme, että asuinympäristöissämme toteutuvat ympäristötehokkuus, turvallisuus ja yhteisöllisyys. Oli kyseessä sitten lasten leikkialueesta, aurinkoisten kesäiltojen grillipaikasta tai viljelyspalstasta, jossa naapureiden on mukava kohdata toisiaan.

Uudet asunnot rakennetaan tiukkojen terveys- ja ympäristövaatimusten mukaan. Me BoKlokissa käytämme ainoastaan hyväksyttyjä materiaaleja, joilla on ympäristöön ja ilmastoon mahdollisimman pieni vaikutus. Päärakennusmateriaalimme on puu, minkä ansiosta voimme vähentää hiilidioksidipäästöjämme lähes puoleen verrattuna vastaavan kokoiseen muusta rakennusmateriaalista toteutettuun asuintaloon.

Koska rakennamme tehtaassa sisätiloissa, voimme varmistaa korkean ja tasaisen laadun sekä vähentää samalla energiankulutusta ja hävikkiä.Tehtaan sisätiloissa on lämmintä ja kuivaa, ja voimme sen vuoksi suojata tilaelementin sateelta ja tuulelta. Tämä on tietenkin hyvä asia sekä taloja rakentaville ihmisille että sen tuleville asukkaille.

 

Tavoite 5

Sukupuolten tasa-arvo

Käynnistimme BoKlok-konseptin 1990-luvun puolivälissä Ruotsissa. Jo tuolloin tutkimme, millä kohderyhmillä on haasteellisinta paikallisilla asuntomarkkinoilla. Yksi näistä kohderyhmistä oli yksinhuoltajaäidit. Tarkemmin määriteltynä yksinhuoltajaäidit, jotka olivat ammatiltaan sairaanhoitajia. Pohdimmekin asumiskustannuksia laskiessamme, millaiseen asuntoon sairaanhoitajana työskentelevällä yksinhuoltajalla on varaa. Samaa laskentamallia sovellamme tänäkin päivänä. Nykyään käytämme esimerkkinä lastentarhanopettajaa, joka on yksinhuoltaja. Olemme ylpeitä siitä, että voimme toteuttaa sellaisia omistusasuntoja, jollaiseen myös keskituloisella yksinhuoltajalla on varaa.

Tavoite 10

Eriarvoisuuden vähentäminen

Suunnittelumme lähtökohtana on ihmisten tulot, ja kuinka paljon heillä on varaa käyttää asumiseen. Asuntojen hintoja laskiessamme, käytämme esimerkkinä mediaanituloista henkilöä, jonka tulot vastaisivat lastentarhanopettajan tuloja. Olemme hioneet kotiemme suunnitelmia niin, että lastentarhanopettajalla, jolla on yksi lapsi, olisi varaa vähintään kaksioon. Jos projektin laskelmissa tämä kaava ei onnistu, emme rakenna kohdetta. Tämän päätöksen teimme jo 20 vuotta sitten, kun jo BoKlokia perustettiin.

Tehdastuotanto on tehokasta, ja se onkin yksi tärkeimpiä syitä siihen, minkä vuoksi voimme pitää edullisempia hintoja. Teollisilla toimintatavoilla ja älykkäillä prosesseilla voimme leikata tarpeettomia kustannuksia. Meidän ei tarvitse odottaa yksittäisten materiaalien saapumista tai sitä, että tietty työvaihe saadaan ensin valmiiksi. Olemme poistaneet kaikki ”aikavarkaat” ja luoneet tehokkaan työnkulun. Kun tilaelementit ovat valmiita, ne kuljetetaan tontille, jossa niistä asennetaan uusi BoKlok-koti.

Tavoite 11

Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Ennen kuin aloitamme rakentamisen, kysymme ihmisiltä, miten he haluavat asua. Keräämme tilastoja eri kohderyhmien tarpeista. Luonnollisesti teemme myös seurantaa asiakkaiden muutettua koteihinsa, ja heräämme heidän näkemyksiään jokaiseen uuteen projektiimme. Tätä tietoa käytämme uusien kotiemme ja alueidemme kehitystyöhön, jotta voimme parantaa jatkuvasti toimintaamme.

Tutkimustemme mukaan useimmat ihmiset haluavat asua hyvin suunnitelluissa, valoisissa asunnoissa, jotka on rakennettu aidoista luonnonmateriaaleista. Asuntojen on mielellään sijaittava lähellä luontoa hyvien kulkuyhteyksien päässä. Lapsille on luonnollisesti oltava leikkipaikkoja. Tiloja suunnitellessamme lähtökohtanamme on siellä elettävä elämä.

Käytämme erilaisia asteikkoja havainnoidaksemme, miten alue sopii olemassa olevaan ympäristöön, ja miten haluamme kehittämämme alueen vaikuttavan pihapiirin, korttelin ja kaupungin elämään. Aloitamme aina analysoimalla paikan – mitä edellytyksiä on olemassa ja miten voimme toimia kaupungin tai kunnan hyväksi. Seuraavassa vaiheessa muodostamme projektin: fyysisen asuinalueen ja asemapiirroksen. Kolmannessa vaiheessa keskitymme ulkoympäristöön: korttelien ja viheralueiden suunnitteluun.

Luomme turvallisia asuinympäristöjä, joissa eri taustaiset ja ikäiset ihmiset voivat kohdata. Ja mikä tärkeintä: meillä on tasa-arvoinen myyntiprosessi, joka varmistaa kaikille samat mahdollisuudet. Se on mielestämme fiksua!

Tavoite 12

Vastuullista kuluttamista

Teemme jatkuvasti töitä, jotta voimme vähentää jätteiden määrää tehtaallamme ja rakennustyömaillamme. Juuri nyt pyrimme kartoittamaan täsmällisesti, paljonko ja minkälaista jätettä syntyy ja miten voimme vähentää sen määrää parhaalla mahdollisella tavalla.

Pyrimme siihen, että asuinalueemme sijaitsevat lähellä olemassa olevaa julkisen liikenteen verkostoa. Pyrimme myös mahdollisuuksien mukaan tukemaan yhteiskäyttöautoilua. Monien asiakkaidemme mielestä nykyään ei ole tarvetta omalle autolle, jos arjen tarpeisiin on olemassa muita kuljetus- ja kulkuratkaisuja.

Tavoite 13

Ilmastotekoja

Meillä on kunnianhimoinen tavoite. Pyrimme olemaan hiilineutraaleja viimeistään vuonna 2035. Tavoite perustuu rakennustemme ilmastovaikutusten huolelliseen kartoitukseen koko arvoketjussa: aina rakentamisen alusta avainten luovutukseen ja asukkaan päivittäiseen elämään taloyhtiössä.

Päärakennusmateriaalimme on puu, joka myös sitoo hiilidioksidia. Sen vuoksi talojemme hiilidioksidipäästöt ovat huomattavasti pienemmät verrattuna vastaavien muista rakennusmateriaaleista rakennettujen asuintalojen keskiarvoihin. Me emme kuitenkaan tyydy vain tähän. Olemme esimerkiksi Ruotsissa asentaneet aurinkopaneelit kaikkiin uusiin asuntoyhtiöihimme, mikä mahdollistaa pienemmän sähkönkulutuksen asukkaiden yhteisissä tiloissa. Suomessa ensimmäiset aurinkopaneelit tulevat kesällä 2022 valmistuvaan As. Oy Helsingin Huhtapihaan. 

Meillä on myös Malmössä suunnitteilla jännittävä pilottiprojekti, jossa testataan erilaisia aurinkopaneeli-, tuulivoima- ja akkujärjestelmiä. Pilotin avulla kartoitetaan mahdollisuutta omavaraiseen lämmitykseen ja sähköön. Asunto voi olla sähkön suhteen täysin omavarainen yhden ankaran talviviikon tai neljän kesäviikon ajan. Tavoitteenamme on myös vähentää merkittävästi vedenkulutusta, noin 60–80 %, mutta kuitenkin niin, ettei sillä ole näkyvää vaikutusta itse asukkaiden elämäntyyliin – käytämme tähän apuna älykästä tekniikkaa.

Tavoite 17

Yhteistyö ja kumppanuus

Olemme vakuuttuneita siitä, että yhteistyö ja hyvä vuorovaikutus ovat avainasemassa, kun kestävästi kehitettyjä kaupunkeja ja koteja toteutetaan. Haluamme ymmärtää meitä ympäröivää maailmaa sekä kohderyhmämme tarpeita ja toiveita. Siksi olemme jatkuvassa vuorovaikutuksessa asiakkaidemme ja toiminta-alueidemme sidosryhmien kanssa. Teemme asiakastutkimuksia välittömästi asiakkaiden muutettua asuntoon ja heidän asuttuaan kaksi vuotta BoKlok-kodissaan.

Tavoitteenamme on luoda pitkäkestoisia suhteita sekä arvoa asiakkaillemme ja koko yhteiskunnalle. Tärkeintä on kuitenkin toteuttaa koteja, joissa mahdollisimman monella on varaa asua.