Grönhultin pilottihanke

Kestävän asumisen testilaboratoriomme!

Kestävämpää rakentamista

Rakentaminen aiheuttaa tällä hetkellä noin 40 prosenttia maailman ilmastovaikutuksista. Kehityssuunnan kääntämiseksi rakennusalalla on siirryttävä kestävämpiin ratkaisuihin. BoKlok on jo vuosien ajan kehittänyt kestäviä ratkaisuja, niinpä rakennustemme ilmastovaikutukset ovat keskimäärin vain puolet vastaavien uudisrakennusten vaikutuksista. Tavoitteemme on kuitenkin saavuttaa täysi ilmastoneutraalius.

Malmöhön on rakenteilla parhaillaan BoKlok Grönhult -pilottihanke, jossa kokeillaan ja arvioidaan useita uusia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Hanke on eräänlainen koelaboratorio, jossa tutkimme kestävän asumisen osatekijöitä. Parhaiksi havaituista voi myöhemmin tulla vakioratkaisuja rakentamiimme taloihin.

BoKlok Grönhult – kestävin asumisratkaisumme toistaiseksi

Ilmastotavoitteemme on kunnianhimoinen: vuonna 2030 koko arvoketjumme rakentamiseen käytetystä puusta asukkaiden päivittäiseen elämään on ilmastoneutraali.

Ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttaminen ei ole helppoa, ja onnistuminen edellyttää rohkeutta kokeilla uusia ratkaisuja. Kokeileminen onnistuu parhaiten, jos asiat on tehty helpoiksi toteuttaa.

BoKlok Grönhult -hankkeessa meillä on mahdollisuus kokeilla ja yhdistellä erilaisia puhtaita teknologioita kuten aurinkokennoja, aurinkopaneeleja, tuuliturbiineja, maalämpöä ja kiinteistöakkuja. Vedenkulutusta pystytään myös merkittävästi vähentämään. Lisäksi asuinalueella on hyvät mahdollisuudet jakamistalouteen ja viljelyyn. BoKlok Grönhult käsittää 20 asuntoa, joissa on 2–4 huonetta ja keittiö. Se on BoKlokin ensimmäinen energiapositiivinen talo, joka toimii suunnannäyttäjänä muille ekologisille kodeille.

BoKlok pitää itsellään kolme erikokoista asuntoa, jotta se voi huolehtia rakennuksen hallinnasta ja seurata sen ilmastovaikutuksia. Samalla saadaan paras mahdollinen käsitys rakennuksen toiminnasta ja voidaan toivottavasti vaikuttaa kotitalouksien tottumuksiin.

Yhteistyö Malmön kaupungin kanssa

Sege Park sijaitsee Malmön itäosassa Kirsebergin historiallisessa kaupunginosassa. Alueella on suuri, rehevä puisto 1930-luvulta peräisin olevine sairaalarakennuksineen. Tänne nousee pian Malmön kestävin asuinalue, jossa on kiinnitetty erityistä huomiota tulevaisuuden asumisratkaisuihin.

Kulttuurihistoriallisia ja arkkitehtonisia arvoja vaalitaan täydennys- ja lisärakentamisen avulla siten, että valtaosa nykyisestä rakennuskannasta säilytetään. Laaja puistoalue säilyy jatkossakin osana alueen asukkaiden hyvää elinympäristöä.

Uusi asuinalue toimii erilaisten kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen koelaboratoriona. Esimerkiksi jakamistalous ja kaupunkiviljely ovat täällä näkyvässä roolissa. Suunnitelmien mukaan vuonna 2025 puistomaisella alueella asuu noin 2000 ihmistä, joilla on hyvät edellytykset elää ilmastoviisasta ja kestävää elämää.

Jotta hankkeesta tulisi luonnollinen osa kaupunkia, Malmön kaupunki on laatinut YK:n globaaleihin tavoitteisiin kytkeytyvän toimintasuunnitelman. Suunnitelmissa on vihreitä ympäristöjä, kaupunkiviljelmiä, mahdollisuuksia jaettuun asumiseen, polkupyöräpaja, monimuotoista luontoa ja mahdollisuuksia työharjoitteluun rakentamisvaiheessa.

Sege Park on lähellä kaupungin keskustaa sijaitseva rauhallinen, leppoisa ja vehreä alue, jossa asuminen ja työpaikat luovat vireän, viljelyyn ja kestäviin ratkaisuihin keskittyvän yhteisön. Kulttuurihistoriallinen ympäristö on myös osa hyvää elämää, jota rakennetaan älykkäiden ratkaisujen avulla. Visiossamme Sege Park on resurssitehokas ja ilmastoviisas asuinalue, kestävän kaupunkikehityksen näyteikkuna ja kestävän kehityksen työpaja. Täällä innovatiivinen ajattelu ja hyväksi havaitut ratkaisut kulkevat käsi kädessä, kun haetaan keinoja ympäristöystävällisempään kulutukseen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.

Vähäpäästöiseen ja samalla kohtuullisen hintaiseen asumiseen pitää olla mahdollisuuksia. Sege Parkissa tavoitteena on pyrkiä tähän päämäärään jakamistalouden keinoin, esimerkiksi perustamalla keskitettyjä jakamiskeskuksia.

juliet leonette grönhult
Juliet Leonette
Malmön kaupungin ympäristöstrategi ja Sharing City Malmön projektipäällikkö

Innovatiivisella rakentamisella kestäviä ratkaisuja

BoKlok Grönhult on Sege Park -vision mukainen koelaboratorio, jossa keskitytään kestävien ratkaisujen toteuttamiseen innovatiivisella rakentamisella ja jakamistaloudella. Lue alta, mitkä neljä painopistealuettamme ovat.

Ilmastoälykäs energia ja lämpö

Talojen katoille asennettavat aurinkopaneelit, joista kolmasosa on hybridipaneeleja, tuottavat sekä sähköä että lämpöä. Näitä täydennetään ulkonäöltään kukkaa muistuttavilla tuuliturbiineilla, jotka tuottavat sähköä myös pilvisellä säällä. Suureen kiinteistöakkuun voi varastoida sähköä käytettäväksi myöhemmin kun kulutus on suurta. Hybridipaneeleista saatavaa lämpöä käytetään asuntojen lämmittämiseen ja ylijäämä varastoidaan tehokkuuden parantamiseksi porakaivoon. Yhdessä nämä ratkaisut ylittävät nykyiset energiavaatimukset 90 prosentilla.

Jakamistalous

Jakamistalous näkyy kaikkialla. Tavoitteena on vähentää asukkaiden tarvetta omistaa, mutta lisätä silti mahdollisuuksia tavaroiden ja palvelujen käyttöön. BoKlok on yhdessä Malmön kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa kehittänyt erilaisia jakamistalouden ratkaisuja. Asuinrakennuksista tietty osa varataan jakamistalouden käyttöön. Tilassa voi toimia vaikkapa verstas, jossa pyörän voi korjata lainatuilla työkaluilla. Lisäksi mukana on kolmansia tahoja, jotka tarjoavat palveluja sekä yksityishenkilöille että esimerkiksi kiinteistön teknisestä huollosta vastaaville. Kunta rakentaa alueelle puisen pysäköintihallin, jonne voi pysäköidä ja mistä voi vuokrata autoja ja polkupyöriä.

Pienempi vedenkulutus

Tavoitteenamme on vähentää vedenkulutusta 60–80 prosenttia ilman, että se vaikuttaa asukkaiden elämiseen. Vedenkulutusta pienentävät vähemmän vettä käyttävät wc-huuhtelujärjestelmät ja älykkäillä suuttimilla varustetut sekoittimet ja suihkut. Myös katolle satava vesi kierrätetään. Suodatettu sadevesi kulkeutuu maanalaiseen säiliöön, josta pumppausjärjestelmät tuovat vettä portaikkojen sekoittimiin, suihkupumppuihin ja viljelmien kastelulaitteisiin.

Yhteisöllisyys ja turvallisuus

Kestävän kehityksen mukaisen asumisen ei pitäisi olla muuta asumista kalliimpaa. Boklok Grönhult -hankkeen keskeinen ajatus on tarjota kestäviä asuntoja kohtuulliseen hintaan. Yhteiskäyttötilojen, viljelylaatikoiden ja jakamistalousratkaisujen avulla rakennamme sosiaalisesti kestävää, yhteisöllistä ja turvallista yhteiskuntaa. Hankkeen aikana tarkoituksemme on tarjota harjoittelupaikkoja, jotka antavat mahdollisuuksia henkilökohtaiseen kehittymiseen.

Tavoitteena on saavuttaa täysi omavaraisuus kiinteistösähkön suhteen yhden kylmän talviviikon tai neljän lämpimän kesäviikon ajan. Pyrimme myös merkittävästi vähentämään vedenkulutusta ilman, että se vaikuttaa asukkaiden elämiseen. Jopa 60–80 prosentin säästö voidaan saavuttaa käyttämällä älykästä teknologiaa.

BoKlok Juvall Jungman
Juvall Jungman
Liiketoiminnan kehittäjä ja BoKlok Grönhult -hankkeesta vastaava