YK:n maailmanlaajuiset tavoitteet

YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa nousevat esille maailmanlaajuiset kestävän kehityksen haasteet ja toimenpiteet. Vuonna 2015 esitellyt tavoitteet muodostavat kannustavat puitteet yhteiskunnallisille toimintavoille. Nämä tavoitteet ohjaavat meitä, kun kehitämme omaa toimintaamme, asetamme tavoitteitamme ja työskentelemme yhteistyökumppaneidemme kanssa. Kaikki tavoitteet liittyvät toisiinsa ja antavat suunnan kestävämpään muutokseen tähtääville toimillemme.

Aikuisen ja pienen lapsen kädet, pitävät toisiaan sormista kiinni

Seitsemän kestävän kehityksen tavoitetta

Analyysimme osoittavat, että toimintamme edistää monin tavoin kaikkia kestävän kehityksen tavoitteita. Kaikki 17 maailmanlaajuista tavoitetta ovat luonnollisesti tärkeitä, mutta olemme BoKlokissa päättäneet keskittyä erityisesti seitsemään osa-alueeseen, joilla toimintamme on vaikuttavinta. Näiden tavoitteiden ohjaamina ja kestäviä ratkaisuja etsivän yhteistyön avulla pyrimme luomaan paikallista lisäarvoa.

Alla kerromme tarkemmin niistä seitsemästä tavoitteesta, joihin olemme päättäneet keskittyä.

Tavoite 3 – Terveys ja hyvinvointi

Kestävä kehitys on meille tärkeää, niin asiakkaiden kuin oman henkilöstömme osalta. BoKlok-kodeissa asumisen on oltava turvallista, samoin niiden valmistamisen.

Hyvällä suunnittelulla turvallisia kohtaamispaikkoja

Haluamme rakentaa asuinalueita, joilla yhteisöllisyys kukoistaa. Siksi olemme laatineet ohjeet, joilla luodaan kestävän kehityksen mukaisia, turvallisia ja yhteisöllisiä asuinympäristöjä. Ohjeiden lähtökohtana on ekologisen, turvallisen ja yhteisöllisen yleiskuvan luominen asuinalueelle, oli kyseessä sitten lasten leikkialue, aurinkoisten kesäiltojen grillauspaikka tai kasvihuone, jossa asukkaat voivat itse kasvattaa ruokaa.

Turvallista rakentamista

Uusien asuntojen rakentamisessa noudatetaan tarkkoja terveys- ja ympäristömääräyksiä. BoKlok-kotien rakentamisessa käytetään ainoastaan hyväksi havaittuja materiaaleja, joiden vaikutus ympäristöön ja ilmastoon on mahdollisimman pieni. Rakentaminen sisätiloissa tehtaalla varmistaa korkean ja tasaisen laadun ja vähentää samalla energiankulutusta ja hävikkiä. Tehtaan lämpimissä ja kuivissa sisätiloissa taloelementit ovat suojassa tuulelta ja sateelta, mikä on tietenkin hyvä asia sekä rakentajille että talon tuleville asukkaille.

Tavoite 5 – Sukupuolten tasa-arvo

BoKlok-konseptia alettiin kehittää 1990-luvun puolivälissä. Kehitystyön pohjaksi selvitimme, millä ryhmillä oli vaikeinta asuntomarkkinoilla. Yksi näistä ryhmistä oli yksinhuoltajaäidit, erityisesti sairaanhoitajina toimivat yksinhuoltajaäidit. Kun laskimme asuntojen myyntihintaa, mietimme, millaiseen asuntoon sairaanhoitajana työskentelevällä yksinhuoltajalla on varaa.

Samaa laskentamallia käytetään edelleen, mutta esimerkkiasiakkaana laskemissa käytetään nykyään esikoulunopettajaa, joka on yksinhuoltaja.

Tavoite 10 – Eriarvoisuuden vähentäminen

Kun rakentamisen kulut ovat mahdollisimman pienet, hyvä asuminen on entistä useamman ulottuvilla. Asumistarjonnan monipuolistuminen vähentää eriarvoisuutta ja edistää tasa-arvoisempien asuntomarkkinoiden kehittymistä erityisesti aiemmin vuokra-asumiseen painottuneilla alueilla.

Ei turhia kustannuksia

Tehokkaan tehdastuotannon ansiosta pystymme pitämään asuntojen hinnat edullisina. Teollisen tuotannon menetelmät ja älykkäät prosessit vähentävät turhia kustannuksia. Yksittäisten materiaalien saapumista tai tietyn työvaiheen valmistumista ennen seuraavaa ei tarvitse odottaa. Häiriöttömästä ja sujuvasta prosessista on poistettu kaikki aikavarkaat. Valmiit tilaelementit kuljetetaan rakennustyömaalle, missä ne kootaan. Tuloksena syntyy uusi BoKlok-koti.

Tavoite 11 – Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Ennen rakentamisen aloittamista kartoitamme ihmisten asumismieltymyksiä. Keräämme tilastoja eri kohderyhmien tarpeista, ja pyydämme asiakkailta palautetta heidän muutettuaan uuteen kotiinsa. Keräämme jokaisesta uudesta kohteesta asiakaspalautetta ja käytämme tietoa uusien kotien ja asuinalueiden kehittämiseen entistäkin paremmiksi.

Vihreä sydän – turvallinen asuinalue

Tutkimustemme mukaan useimmat ihmiset haluavat asua hyvin suunnitelluissa, valoisissa asunnoissa, jotka on rakennettu aidoista luonnonmateriaaleista. Asuntojen on mielellään sijaittava lähellä luontoa hyvien kulkuyhteyksien päässä. Lapsille on luonnollisesti oltava leikkipaikkoja. Tiloja suunnitellessamme lähtökohtanamme on siellä elettävä elämä. 

Käytämme erilaisia asteikkoja havainnoidaksemme, miten alue sopii olemassa olevaan ympäristöön, ja miten haluamme kehittämämme alueen vaikuttavan pihapiirin, korttelin ja kaupungin elämään. Aloitamme aina analysoimalla paikan – mitä edellytyksiä on olemassa ja miten voimme toimia kaupungin tai kunnan hyväksi. Seuraavassa vaiheessa muodostamme projektin: fyysisen asuinalueen ja asemapiirroksen. Kolmannessa vaiheessa keskitymme ulkoympäristöön: korttelien ja viheralueiden suunnitteluun. 

Luomme turvallisia asuinympäristöjä, joissa eri taustaiset ja ikäiset ihmiset voivat kohdata. Ja mikä tärkeintä: meillä on tasa-arvoinen myyntiprosessi, joka varmistaa kaikille samat mahdollisuudet. Se on mielestämme fiksua!

Tavoite 12 – Vastuullista kuluttamista

Teemme jatkuvasti töitä jätteiden määrän vähentämiseksi tehtaallamme ja rakennustyömaillamme. Juuri nyt pyrimme kartoittamaan täsmällisesti, paljonko ja minkälaista jätettä syntyy ja miten voimme vähentää sen määrää parhaalla mahdollisella tavalla.

Pyrimme siihen, että asuinalueemme sijaitsevat lähellä olemassa olevaa julkisen liikenteen verkostoa. Tuemme myös mahdollisuuksien mukaan yhteiskäyttöautoilua. Monet asukkaistamme eivät enää kaipaa omaa autoa, jos arjen tarpeisiin on olemassa muita kuljetus- ja liikkumisratkaisuja.

Tavoite 13 – Ilmastotekoja

Meillä on kunnianhimoinen tavoite: olemme ilmastoneutraaleja viimeistään vuonna 2030. Tavoite perustuu rakennustemme ilmastovaikutusten huolelliseen kartoitukseen koko arvoketjussa aina rakentamisen alusta avainten luovutukseen ja asukkaiden päivittäiseen elämään.

Tavoite 17 – Yhteistyö ja kumppanuus

Uskomme vahvasti, että kestävien kaupunkien ja kotien toteuttamisessa yhteistyö ja hyvä vuorovaikutus ovat avainasemassa. Koska haluamme ymmärtää meitä ympäröivää maailmaa sekä kohderyhmämme tarpeita ja toiveita, olemme jatkuvassa vuorovaikutuksessa asiakkaidemme ja toiminta-alueidemme sidosryhmien kanssa. Teemme asiakastutkimuksia heti asiakkaiden muutettua BoKlok-kotiin ja noin vuoden asumisen jälkeen.

Tavoitteenamme on luoda pitkäkestoisia suhteita sekä arvoa asiakkaillemme ja koko yhteiskunnalle. Tärkeintä on kuitenkin rakentaa koteja, joissa mahdollisimman monella on varaa asua.